Logo PMI
"Poduzetništvo - moj izbor" sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
+385 42 205 110 E-mail

O projektu


Svrha i opravdanost projekta

Varaždinska županija je po broju malih poduzeća na 8. mjestu među županijama, a 70% ispitanika ima negativno stajalište o poduzetnicima. Za upis u program obrtničkog zanimanja Pomoćni stolar Srednje škole Novi Marof 2013. se javio 1 učenik. Projekt će doprinijet rješavanju tih problema osnivanjem “Sajma poduzetništva i poduzetničkog obrazovanja” u Novom Marofu, utemeljenjem natjecanja učenika srednjih škola u rješavanju poduzetničkog zadatka te promoviranjem obrtničkog obrazovnog programa “Pomoćni stolar”. Projekt time doprinosi ostvarenju općeg cilja te posebnog cilja Poziva “Poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju”. Time je projektni prijedlog u skladu EU Aktom o malom gospodarstvu: princip “Kreirati okruženje u kojem poduzetnici i obiteljski poslovi mogu napredovati… prvenstveno jačanjem zanimanja i talenata za poduzetništvo, prvenstveno među mladima i ženama”. Projekt je time u skladu i s Ciljem 1 Strategije učenja za poduzetništvo 2010.-2014. gdje se navodi “Senzibilizirati javnost o poduzetništvu te razviti pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju za poduzetništvo”, sa Strateškim ciljevima 3. i 4. Strategije razvoja poduzetništva, te sa Strategijom razvoja VŽ županije (Cilj 1, Mjera 4. Unapređenje poduzetničke klime).

Ciljne skupine:

  1. Subjekti malog gospodarstva (20) će na Sajmu izlagati, sudjelovati na okruglom stolu i motivacijskoj tribini o važnosti cjeloživotnog obrazovanja u poduzetništvu. Time će se razviti pozitivan odnos prema cjeloživotnom obrazovanju, što je cilj Poziva.
  2. Obrazovne institucije i ustanove (10) izlagati će na Sajmu svoje usluge, sudjelovati na okruglom stolu i motivacijskoj tribini ili će biti obuhvaćeni promocijom obrtničkog zanimanja te će njihovi učenici sudjelovati u natjecanju i motivacijskoj tribini. Time će se doprinjeti pozitivnom razvoju odnosa prema cjeloživotnom učenju te poticanju poduzetničke kulture u društvu, što je cilj Poziva.
  3. Jedinice lokalne samouprave (4) i Varaždinska županija sudjelovati će na okruglom stolu i motivacijskoj tribini; kroz kreiranje politika utjecati će na poticanje poduzetničke kulture u društvu i razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju, što je cilj Poziva. 85 mladih od 15 do 18 godina sudjelovati će u natjecanju i motivacijskoj tribini. Projektne aktivnost provodit će se u Novom Marofu i u 4 općine od kojih su 2 po razvijenosti ispod državnog prosjeka te će se u u njima potaknuti poduzetnička kultura.

Informacija o provedbenim kapacitetima korisnika i odabira partnera

Srednja škola Novi Marof ima dostatne i stabilne izvore financiranja, raspolaže opremljenim prostorom za provođenje natjecanja učenika, u školi je zaposleno 30 nastavnika različitih profila s visokom stručnom spremom. Za upravljanje i koordiniranje projektom bit će zadužena osoba zaposlena u Srednjoj školi Novi Marof na poslovima ravnateljica škole; osoba je diplomirani ekonomist s iskustvom u upravljanju javnom ustanovom i privatnom tvrtkom te s iskustvom u koordiniranju aktivnosti i upravljanju financijama svih projekata koje je do sada provodila Srednja škola Novi Marof. Radila je 12 mjeseci (25% radnog vremena mjesečno) na poslovima projektnog administratora na projektu “Implementacija kulturne baštine u kurikulume strukovnih škola kao faktor ekonomskog razvoja i zapošljivosti učenika” koji je provela Komercijalno trgovačka škola u Splitu; projekt je financiran iz pretpristupnog fonda EU u sklopu IPA IV. komponente “Razvoj ljudskih potencijala”. Škola ima vlastito računovodstvo sa zaposlenim računovođom za obavljanje računovodstvenih poslova i izradu računovodstvenih dokumenata tijekom projekta. Srednja škola Novi Marof ima iskustva u provođenju sličnih projekata: kao partner tijekom 2014. godine provodila je projekt “Radionica tradicijske i suvremene keramike” vrijedan 60.000 kn-a tijekom kojeg je organizirala radionice, izložbu te izradu promotivnih materijala, provela je dvije kampanje “Izaberi svoju školu” tijekom 2013. i 2014. g. u sklopu kojih je kao partner Varaždinske županije među učenicima osmih razreda svih županijskih osnovnih škola promovirala obrazovne programe koji se provode u školi za što je primila sredstva u iznosu 5.215 kn-a. Također škola trenutačno kao partner provodi projekt “Uči jezik uz izvornog govornika i upoznaj njegovu kulturu” čiji je nositelj AFS Intercultural Programs Croatia, a čiji je cilj međunarodna razmjena učenika zbog usavršavanja stranog jezika.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Subjekti malog gospodarstva dugoročno će poboljšati položaj na tržištu zbog većeg ulaganja u cjeloživotno obrazovanje o potrebi kojeg će biti osviješteni kroz projekt. Na obrazovne ustanove projekt će dugoročno utjecati jer će ustanove kreirati bolje programe prema potrebama subjekata malog gospodarstva s čime će biti upoznate neposrednim kontaktom s poduzetnicima tijekom projekta. Također, škole će uključiti obrazovanje za poduzetništvo u različite oblike rada uključujući i zadruge. Jedinice lokalne samouprave i Varaždinska županija će kroz projekt biti upoznate s potrebama poduzetnika te će kroz kreiranje politika pružati veću potporu subjektima malog gospodarstva u području cjeloživotnog obrazovanja. Varaždinska županija u čijoj je nadležnosti planiranje mreže srednjoškolskih ustanova, kroz svoju će politiku poticati obrazovanje u obrtničkim obrazovnim programima te podupirati uključivanje obrazovanja za poduzetništvo u kurikulume obrazovnih ustanova. Srednja škola Novi Marof nastavit će provoditi projektne aktivnosti koje će financirati iz vlastitih sredstava, sredstvima osnivača, uz pomoć grada Novog Marofa te iz različitih fondova. Tijekom projekta bit će osnovana Učenička zadruga srednje škole Novi Marof i u njen statut će se ugraditi projektne aktivnosti, čime će one postati dio kurikuluma Škole. Subjekti malog gospodarstva i učeničke zadruge bit će pozvani da se koriste rezultatima Projekta: slobodno mogu u svojoj proizvodnji upotrebljavati rješenja suvenira i rješenja iz brandbooka kreirana tijekom projekta. Jedinice lokalne i regionalne samouprave i subjekti malog gospodarstva te obrazovne ustanove dobrodošli su kao suorganizatori aktivnosti iz projekta u sljedećim godinama. Predmeti za natjecanje učenika moraju biti izrađeni od ekološki prihvatljivih materijala, a subjekti malog gospodarstva koji proizvode ekološko prihvatljive proizvode, posebno će biti naznačeni u katalogu Sajma. Time projekt doprinosi širenju ekološke svijesti i očuvanju okoliša. Druge županije i organizacije bit će pozvane da organiziraju iste aktivnosti u svojim sredinama. Školama koje obrazuju za zanimanje Pomoćni stolar bit će ustupljen promotivni film o tom zanimanju. Poziv na natjecanja na temu poduzetničkog zadatka ubuduće će biti upućen i školama iz drugih županija, a na sajam će ubuduće biti pozivani i poduzetnici iz drugih županija. Rezultati projekta bit će objavljeni na web stranici projekta i dostupni širokoj javnosti.

Sažetak

Osnivanjem Sajma poduzetništva i poduzetničkog obrazovanja u Novom Marofu, utemeljenjem natjecanja učenika srednjih škola u rješavanju poduzetničkog zadatka te promoviranjem obrtničkog obrazovnog programa Srednje škole Novi Marof, projektom “Poduzetništvo – moj izbor” potaknut će se poduzetnička kultura u društvu i razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu. Na taj način projekt će doprinjeti rastu i razvoju poduzetništva i povećanju stope samozapošljavanja i zapošljavanja u Varaždinskoj županiji.


Logo

Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Srednja škola Novi Marof
Zagorska 23
42 220 Novi Marof

Voditeljica projekta:

Jasminka Behin

042 / 205 - 109
ured@ss-novimarof.skole.hr
www.pmi.hr

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Srednje škole Novi Marof te one ni u kojem slučaju ne predstavljaju službeno mišljenje Europske unije.